ﺎﻣﺎﺑﺱﺎﻤﺗ
  • td2.png

کلینیک مشاوره و خدمات

کلینیک مشاوره شرکت پویشگران مواد

منابع الکترونیکی

کتاب‌های فنی و مهندسی

اخبار فناوری

کوره‌های پلاسما

ارتباط با ما

 
  • آدرس : پارک علم و فنّاوری خراسان (کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد-قوچان))
    مرکز رشد فنّاوری جامع - واحد فنّاور پویشگران مواد
  • info@pooyeshmavad.com :پست الکترونیک